Amortyzacja części w ubezpieczeniach to proces obniżania wartości części pojazdu w czasie, który jest uwzględniany przy likwidacji szkody. W przypadku szkody ubezpieczyciel oblicza wartość odszkodowania, pomniejszając wartość nowych części o stopień ich zużycia. Amortyzacja ma na celu odzwierciedlenie faktycznej wartości części na chwilę wystąpienia szkody, a nie ich wartości zakupu. Stosuje się ją, ponieważ części samochodu tracą na wartości z czasem z powodu normalnego użytkowania. Wysokość amortyzacji zależy od wielu czynników, takich jak wiek pojazdu, rodzaj części czy stopień zużycia.

W jakich ubezpieczeniach można spotkać się z amortyzacją części?

Amortyzacja części jest stosowana przede wszystkim w ubezpieczeniach komunikacyjnych, takich jak autocasco (AC). W przypadku AC, która jest ubezpieczeniem dobrowolnym, zakres i zasady amortyzacji mogą się różnić w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego i wybranej polisy.

Czy w ubezpieczeniu OC jest amortyzacja części?

Aktualnie nie – jeśli odszkodowanie jest wypłacane z OC sprawcy, nie ma pomniejszenia wartości samochodu z uwagi na jego wiek.

Ile wynosi amortyzacja części?

Wysokość amortyzacji części w ubezpieczeniach komunikacyjnych zależy od kilku czynników, takich jak rodzaj części, wiek pojazdu, i zasady konkretnej polisy ubezpieczeniowej. Zazwyczaj towarzystwa ubezpieczeniowe stosują własne tabele amortyzacji, które określają procentowy stopień amortyzacji w zależności od wieku części. Na przykład, części mogą być amortyzowane o określony procent rocznie od ich wartości nowych.

Warto zauważyć, że różne towarzystwa ubezpieczeniowe mogą stosować różne zasady amortyzacji, dlatego dokładne wartości i sposoby obliczania amortyzacji mogą się różnić. Dla dokładnych informacji warto zapoznać się z OWU (Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia) danego ubezpieczyciela, gdzie powinny być zawarte konkretne zasady obliczania amortyzacji.

AllianzBalcia InsuranceBeesafe
Okres Eksploatacji PojazduAmortyzacja (%)Wiek pojazduWskaźnik wartości zużycia eksploatacyjnego części i zespołów zakwalifikowanych do wymianyOkres Eksploatacji PojazduProcentowe Obniżenie Wartości Części w firmie Beesafe
3 lata lub mniej25do 3 lat0%nie przekracza 1 roku15%
Ponad 3 lata, ale nie więcej niż 6 lat35od 4 do 5 lat10%przekracza 1 rok, nie przekracza 3 lat30%
Ponad 6 lat, ale nie więcej niż 10 lat50od 6 do 7 lat20%przekracza 3 lata, nie przekracza 5 lat45%
Ponad 10 lat60od 8 do 9 lat30%przekracza 5 lat, nie przekracza 8 lat55%
od 10 do 11 lat40%przekracza 8 lat65%
powyżej 11 lat55%
BenefiaCompensaERGO Hestia
przekracza 4 lata, nie przekracza 5 lat10%Okres Eksploatacji PojazduProcentowe Obniżenie Wartości CzęściOkres Eksploatacji PojazduZużycie Eksploatacyjne Wyrażone w Procentach Wartości Części Zakwalifikowanych do Wymiany
przekracza 5 lat, nie przekracza 6 lat15%nie przekracza 1 roku15%Do 3 lat (włącznie)25%
przekracza 6 lat, nie przekracza 7 lat20%przekracza 1 rok, nie przekracza 3 lat30%4 lata30%
przekracza 7 lat, nie przekracza 8 lat30%przekracza 3 lata, nie przekracza 5 lat45%5 lat40%
przekracza 8 lat50%przekracza 5 lat, nie przekracza 8 lat55%6 lat50%
przekracza 8 lat65%7 lat55%
8 lat60%
9 lat i powyżej65%
GeneraliHDIInterRisk
Rok EksploatacjiProcent PomniejszeniaOkres EksploatacjiProcent PomniejszeniaOkres Eksploatacji PojazduProcent Pomniejszenia
135%do 1 roku0%do 3 lat30%
240%powyżej 1 do 2 lat15%powyżej 3 do 5 lat45%
340%powyżej 2 do 3 lat25%powyżej 5 do 7 lat55%
440%powyżej 3 do 5 lat35%powyżej 7 lat65%
545%powyżej 5 do 7 lat45%
650%powyżej 7 do 8 lat50%
755%powyżej 8 do 10 lat55%
855%powyżej 10 lat60%
960%
10 i więcej65%
Link4MTUPZU
Okres Eksploatacji PojazduProcent PomniejszeniaOkres eksploatacji pojazduZużycie eksploatacyjne (w %)Okres eksploatacji pojazduProcent pomniejszenia
015%Do 3 lat (włącznie)25Do 3 lat30%
115%4 lata303-5 lat45%
220%5 lat405-8 lat55%
36 lat50Powyżej 8 lat60%
440%7 lat55
545%8 lat60
650%9 lat lub więcej65
750%
8 i więcej55%
ProamaTUW TUWTUZ Ubezpieczenia
Rok eksploatacji pojazduProcent pomniejszeniaOkres eksploatacji pojazduProcent amortyzacjiWiek pojazduWskaźnik amortyzacji
135%Do 3 lat0%Do 3 lat30%
240%3-4 lata10%4-7 lat45%
340%4-5 lat15%8-10 lat50%
440%5-6 lat20%10 lat i więcej60%
545%6-7 lat25%
650%7-8 lat30%
755%8-9 lat35%
855%9-10 lat40%
960%10-12 lat50%
10 i więcej65%Powyżej 12 lat60%
UniqaWartaWefox
Wiek pojazduWskaźnik amortyzacjiOkres eksploatacjiWskaźnik amortyzacjiOkres eksploatacjiProcent pomniejszenia
Do 3 lat30%Do 1 roku0%Do 3 lat0%
4-7 lat45%1-2 lata15%Powyżej 3 lat do 5 lat30%
8-10 lat50%2-3 lata25%Powyżej 5 lat do 8 lat55%
10 lat i więcej60%3-5 lat35%Powyżej 8 lat60%
5-7 lat45%
7-8 lat50%
8-10 lat55%
Powyżej 10 lat60%
WienerYouCanDriveTrasti
Wiek pojazduWspółczynnik amortyzacjiOkres eksploatacji pojazduZużycie eksploatacyjne wyrażone w procentach wartości części zakwalifikowanych do wymianyFirma jako jedyna nie podaje procentowych wartości, a amortyzacja jest ustalana indywidualnie po wystąpieniu zdarzenia szkodowego.
1 rok0%Do 3 lat (włącznie)25%
2 lata15%4 lata30%
3 lata20%5 lat40%
4 lata25%6 lat50%
5 lat30%7 lat55%
6 lat35%8 lat60%
7 lat40%9 lat lub więcej65%
8 lat45%
9 lat50%
10 lat55%
11 lat i więcej60%

Amortyzacja części Allianz

Okres Eksploatacji PojazduAmortyzacja (%)
3 lata lub mniej25
Ponad 3 lata, ale nie więcej niż 6 lat35
Ponad 6 lat, ale nie więcej niż 10 lat50
Ponad 10 lat60

Amortyzacja części Balcia Insurance

Wiek pojazduWskaźnik wartości zużycia eksploatacyjnego części i zespołów zakwalifikowanych do wymiany
do 3 lat0%
od 4 do 5 lat10%
od 6 do 7 lat20%
od 8 do 9 lat30%
od 10 do 11 lat40%
powyżej 11 lat55%

Amortyzacja części Beesafe

Okres Eksploatacji PojazduProcentowe Obniżenie Wartości Części w firmie Beesafe
nie przekracza 1 roku15%
przekracza 1 rok, nie przekracza 3 lat30%
przekracza 3 lata, nie przekracza 5 lat45%
przekracza 5 lat, nie przekracza 8 lat55%
przekracza 8 lat65%

Amortyzacja części Benefia

Okres Eksploatacji PojazduProcentowe Obniżenie Wartości Części w firmie Benefia
przekracza 4 lata, nie przekracza 5 lat10%
przekracza 5 lat, nie przekracza 6 lat15%
przekracza 6 lat, nie przekracza 7 lat20%
przekracza 7 lat, nie przekracza 8 lat30%
przekracza 8 lat50%

Amortyzacja części Compensa

Okres Eksploatacji PojazduProcentowe Obniżenie Wartości Części
nie przekracza 1 roku15%
przekracza 1 rok, nie przekracza 3 lat30%
przekracza 3 lata, nie przekracza 5 lat45%
przekracza 5 lat, nie przekracza 8 lat55%
przekracza 8 lat65%

Amortyzacja części ERGO Hestia

Okres Eksploatacji PojazduZużycie Eksploatacyjne Wyrażone w Procentach Wartości Części Zakwalifikowanych do Wymiany
Do 3 lat (włącznie)25%
4 lata30%
5 lat40%
6 lat50%
7 lat55%
8 lat60%
9 lat i powyżej65%

Amortyzacja części Generali

Rok EksploatacjiProcent Pomniejszenia
135%
240%
340%
440%
545%
650%
755%
855%
960%
10 i więcej65%

Amortyzacja części HDI

Okres EksploatacjiProcent Pomniejszenia
do 1 roku0%
powyżej 1 do 2 lat15%
powyżej 2 do 3 lat25%
powyżej 3 do 5 lat35%
powyżej 5 do 7 lat45%
powyżej 7 do 8 lat50%
powyżej 8 do 10 lat55%
powyżej 10 lat60%

Amortyzacja części InterRisk

Okres Eksploatacji PojazduProcent Pomniejszenia
do 3 lat30%
powyżej 3 do 5 lat45%
powyżej 5 do 7 lat55%
powyżej 7 lat65%
Okres Eksploatacji PojazduProcent Pomniejszenia
015%
115%
220%
335%
440%
545%
650%
750%
8 i więcej55%

Amortyzacja części MTU

Okres eksploatacji pojazduZużycie eksploatacyjne (w %)
Do 3 lat (włącznie)25
4 lata30
5 lat40
6 lat50
7 lat55
8 lat60
9 lat lub więcej65

Amortyzacja części PZU

Okres eksploatacji pojazduProcent pomniejszenia
Do 3 lat30%
3-5 lat45%
5-8 lat55%
Powyżej 8 lat60%

Amortyzacja części Proama

Rok eksploatacji pojazduProcent pomniejszenia
135%
240%
340%
440%
545%
650%
755%
855%
960%
10 i więcej65%

Amortyzacja części Trasti

Z OWU firmy:

  1. W umowie ubezpieczenia nie mają zastosowania udziały własne w szkodzie. Oznacza to, że nie będziemy pomniejszać odszkodowania o umownie ustaloną wartość.
  2. W przypadku części pojazdu podlegających wymianie takich jak ogumienie, akumulator, służący do rozruchu silnika pojazdu, elementy cierne układu hamulcowego i elementy układu wydechowego zastosujemy potrącenie wynikające ze stopnia zużycia eksploatacyjnego. Wartość tego potrącenia zostanie ustalona w powypadkowej ocenie technicznej.
  3. W przypadku pozostałych części i elementów, które będą podlegać wymianie nie stosujemy
    potrąceń z tytułu ich zużycia eksploatacyjnego (amortyzacja).

Amortyzacja części TUW TUW

Okres eksploatacji pojazduProcent amortyzacji
Do 3 lat0%
3-4 lata10%
4-5 lat15%
5-6 lat20%
6-7 lat25%
7-8 lat30%
8-9 lat35%
9-10 lat40%
10-12 lat50%
Powyżej 12 lat60%

Amortyzacja części TUZ Ubezpieczenia

Wiek pojazduWskaźnik amortyzacji
Do 3 lat30%
4-7 lat45%
8-10 lat50%
10 lat i więcej60%

Amortyzacja części Uniqa

Wiek pojazduWskaźnik amortyzacji
Do 3 lat30%
4-7 lat45%
8-10 lat50%
10 lat i więcej60%

Amortyzacja części Warta

Okres eksploatacjiWskaźnik amortyzacji
Do 1 roku0%
1-2 lata15%
2-3 lata25%
3-5 lat35%
5-7 lat45%
7-8 lat50%
8-10 lat55%
Powyżej 10 lat60%

Amortyzacja części Wefox 

Okres eksploatacjiProcent pomniejszenia
Do 3 lat0%
Powyżej 3 lat do 5 lat30%
Powyżej 5 lat do 8 lat55%
Powyżej 8 lat60%

Amortyzacja części Wiener

Wiek pojazduWspółczynnik amortyzacji
1 rok0%
2 lata15%
3 lata20%
4 lata25%
5 lat30%
6 lat35%
7 lat40%
8 lat45%
9 lat50%
10 lat55%
11 lat i więcej60%

Amortyzacja części YouCanDrive

Okres eksploatacji pojazduZużycie eksploatacyjne wyrażone w procentach wartości części zakwalifikowanych do wymiany
Do 3 lat (włącznie)25%
4 lata30%
5 lat40%
6 lat50%
7 lat55%
8 lat60%
9 lat lub więcej65%

Czy amortyzację części w ubezpieczeniu można wyłączyć?

W ubezpieczeniach komunikacyjnych, takich jak autocasco, możliwość wyłączenia amortyzacji części zależy od oferty konkretnej firmy ubezpieczeniowej. Niektóre towarzystwa oferują opcje polis bez uwzględniania amortyzacji, co oznacza, że w przypadku szkody, wypłata odszkodowania odbywa się bez pomniejszania wartości o stopień zużycia części.

Aby uzyskać taką opcję, klient zwykle musi wyraźnie zaznaczyć swoje zainteresowanie przy zakupie polisy lub wybrać odpowiedni wariant ubezpieczenia. Należy jednak zwrócić uwagę, że wybór takiej opcji może wpłynąć na wysokość składki ubezpieczeniowej. W celu uzyskania dokładnych informacji zaleca się kontakt z wybranym ubezpieczycielem lub dokładne przestudiowanie warunków oferty.

Kiedy autocasco z amortyzacją, a kiedy bez?

Wybór między autocasco z amortyzacją a bez amortyzacji zależy od kilku czynników, w tym od wieku pojazdu, jego wartości oraz od indywidualnych potrzeb właściciela.

  1. Autocasco z amortyzacją jest zwykle wybierane dla starszych pojazdów. W takim przypadku, odszkodowanie z tytułu szkody jest pomniejszane o stopień zużycia części. Ta opcja może być bardziej opłacalna finansowo z uwagi na niższe składki ubezpieczeniowe, jednak odszkodowania mogą być niższe, zwłaszcza w przypadku starszych samochodów.
  2. Autocasco bez amortyzacji jest często wybierane dla nowszych pojazdów, szczególnie tych o wyższej wartości. Wariant ten zapewnia wypłatę odszkodowania bez uwzględniania zużycia części, co oznacza wyższe odszkodowania w przypadku szkody. Jest to szczególnie ważne, gdy auto jest finansowane za pośrednictwem kredytu lub leasingu. Wiele instytucji finansowych wymaga wykupienia polisy autocasco bez uwzględniania amortyzacji, aby zapewnić pełne pokrycie wartości pojazdu w przypadku szkody.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *