Suma ubezpieczenia to maksymalna kwota, do której ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłacenia odszkodowania w przypadku zajścia określonego zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Jest to graniczna kwota, powyżej której ubezpieczyciel nie ponosi już odpowiedzialności za szkody.

Suma ubezpieczenia jest określona w polisie ubezpieczeniowej i może różnić się w zależności od rodzaju ubezpieczenia oraz indywidualnych potrzeb i wymagań ubezpieczającego. Suma ubezpieczenia jest podstawowym elementem określającym zakres ochrony ubezpieczeniowej. Im wyższa suma ubezpieczenia, tym większe ryzyko, że ubezpieczyciel będzie zobowiązany do wypłacenia wyższego odszkodowania. Suma ubezpieczenia jest również jednym z głównych czynników decydujących o wysokości składki.

Jaką sumę ubezpieczenia wybrać?

Odpowiedź jest prosta – adekwatną.

Jeśli wybierzesz zbyt niską sumę ubezpieczenia, wystąpi niedoubezpieczenie.

Przykład. Twój dom jest wart 1 000 000 złotych. Ubezpieczasz go na 500 000 zł, czyli 50% wartości. Dom spłonął. Ubezpieczyciel oszacował wartość nieruchomości i stwierdził, że suma ubezpieczenia była nieadekwatnie niska. Wypłacił więc 50% należnego odszkodowania, czyli 250 000 zł.

Jeżeli zaś przesadzisz z sumą ubezpieczenia, powstanie nadubezpieczenie.

Przykład. Twój dom jest wart 500 000 zł. Chcesz go ubezpieczyć na 1 000 000 zł, czyli dwa razy więcej. Dom spłonął. Ubezpieczyciel oszacował wartość nieruchomości i uznał, że dom nigdy nie był wart milion złotych. Wypłacił więc 500 000 zł, tak jak było na polisie.

Wysokość sumy ubezpieczenia jest szczególnie ważna w tych ryzykach, gdzie odszkodowanie za zdarzenie to % sumy ubezpieczenia.

Przykład. Ubezpieczenie NNW – złamanie ręki, 10% sumy ubezpieczenia. Im więcej wynosi suma ubezpieczenia, tym większe odszkodowanie dostaniesz. Jeśli SU to 100 000 zł, dostaniesz 1000 zł za złamaną rękę. Dla sumy ubezpieczenia 50 000 zł będzie to już o połowę mniej, czyli 500 zł.

Dwa rodzaje sumy ubezpieczenia

W zależności od typu ubezpieczenia możesz mieć:

  • stałą sumę ubezpieczenia – suma ubezpieczenia pozostaje stała nawet po wypłacie odszkodowania,
  • redukcyjną sumę ubezpieczenia – suma ubezpieczenia zmniejsza się po wypłacie odszkodowania.

Ta pierwsza z reguły kosztuje więcej. Musisz ją mieć np. biorąc auto w leasing lub kredyt. Instytucja finansująca będzie tego wymagała.

Ta druga jest tańsza i warto ją wziąć wówczas, gdy nie zakładasz innego scenariusza jak szkoda całkowita.

Czy można zwiększyć sumę ubezpieczenia w trakcie trwania polisy?

Tak, w trakcie trwania polisy ubezpieczeniowej można zwiększyć sumę ubezpieczenia. Aby to zrobić, należy skontaktować się z ubezpieczycielem i złożyć odpowiedni wniosek. Zwykle będzie to wiązało się z dodatkowymi kosztami, takimi jak rekalkulacja składki ubezpieczeniowej oraz konieczność przeprowadzenia dodatkowej wyceny ryzyka.

Niekiedy ubezpieczyciel sam podwyższy Ci sumę ubezpieczenia i składkę. Jest to indeksacja składki ubezpieczeniowej.

Co kiedy wykorzystam całą sumę ubezpieczenia?

Jeśli wykorzystasz całą sumę ubezpieczenia, to ubezpieczyciel będzie zobowiązany do wypłacenia odszkodowania do wysokości sumy ubezpieczenia. W związku z tym, twoja polisa ubezpieczeniowa zostanie zakończona i nie będzie już oferowała ochrony ubezpieczeniowej.

W przypadku sytuacji, gdy szkoda przewyższa sumę ubezpieczenia to ubezpieczający będzie musiał ponieść koszt różnicy. Jeśli chcesz dalej mieć zabezpieczenie w razie kolejnej szkody, będziesz musiał zawrzeć nową polisę ubezpieczeniową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *