Firmy ubezpieczeniowe definiują budynek jako trwałą konstrukcję przeznaczoną do przechowywania lub zamieszkania przez ludzi, lub do prowadzenia działalności gospodarczej. Budynki mogą być różnego rodzaju, takie jak domy mieszkalne, budynki użyteczności publicznej, magazyny, budynki przemysłowe i wiele innych.

Najczęściej spotykanym podziałem przedmiotów ubezpieczenia w ubezpieczeniach nieruchomości jest:

  • budynek mieszkalny,
  • budowla,
  • obiekt małej architektury.

Następnie pojęcie „budynek mieszkalny” rozgranicza się na dwa rodzaje obiektów:

  • dom jednorodzinny/wolnostojący – najczęściej jest to odizolowany budynek stojący na działce. W tej definicji czasem będzie mieścić się także bliźniak lub szeregowiec,
  • mieszkanie – lokal w bloku mieszkalnym.

Definicja budynku mieszkalnego według towarzystw ubezpieczeniowych

Definicja podana powyżej jest ogólnym terminem, który może (ale nie musi) znaleźć zastosowanie. Prawda jest taka, że każda firma ubezpieczeniowa określa definicję budynku we własnym zakresie.

Precyzyjne określenie tego, co jest, a co nie jest budynkiem, ma znaczenie dla kwestii odszkodowania. Przykładowo

Definicja budynku wg PZU

Dom jednorodzinny – budynek mieszkalny wolnostojący, w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej, w którym znajdują się nie więcej niż dwa lokale, które nie są odrębnymi nieruchomościami lub nie są przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Obejmuje również stałe elementy i elementy zewnętrzne oraz pomieszczenia gospodarcze w tym budynku.

Mieszkanie – wyodrębnione w budynku pomieszczenia mieszkalne. Obejmuje również stałe elementy i elementy zewnętrzne oraz pomieszczenia gospodarcze, miejsca postojowe, które
znajdują się w budynku w tej samej miejscowości co te pomieszczenia mieszkalne;

Budynek niemieszkalny – budynek przeznaczony do przechowywania mienia, który nie jest garażem (na przykład budynek gospodarczy, stodoła, stajnia). Obejmuje również stałe elementy
i elementy zewnętrzne.

Definicja budynku wg Warty

Dom jednorodzinny – budynek trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach. Jest to budynek wolnostojący
albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, stanowiący konstrukcyjnie
samodzielną całość, przeznaczony na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych.

Dom letniskowy – budynek trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach. Jest to budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, przeznaczony do celów rekreacyjnych, położony na działce rekreacyjnej. Domem letniskowym w rozumieniu niniejszych OWU nie jest obiekt budowlany na terenie rodzinnych ogrodów działkowych

Lokal mieszkalny – samodzielna, wydzielona część budynku wielorodzinnego przeznaczona do
zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.

Definicja budynku wg Allianz

Tutaj jedna uwaga – Allianz ma chyba najmniejszy rozmiar liter w dokumentach OWU ze wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych. Nawet na powiększeniu 150% niewiele widać, więc doceń mój trud.

Budynek – obiekt budowlany wybudowany zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawnymi, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród
budowlanych, posiadający fundamenty i dach, wraz z wbudowanymi instalacjami,
urządzeniami budowlanymi oraz stałymi elementami wykończeniowymi, stanowiącymi
całość techniczną i użytkową.

Budynek mieszkalny – samodzielny budynek w zabudowie pojedynczej, bliźniaczej
lub szeregowej przeznaczony na cele mieszkalne wraz z pomieszczeniem garażowym/
miejscem garażowym przeznaczonym do parkowania pojazdów, o ile pomieszczenie
garażowe/miejsce garażowe stanowi jedną bryłę z budynkiem mieszkalnym.

Dom letniskowy – budynek mieszkalny zamieszkiwany czasowo, służący celom
rekreacyjnym.

Lokal – przestrzeń wyodrębniona w budynku za pomocą stałych przegród budowlanych,
w tym również tarasy i balkony, wraz z wbudowanymi instalacjami stanowiącymi
własność Ubezpieczonego, urządzeniami budowlanymi oraz stałymi elementami
wykończeniowymi, stanowiącymi całość techniczną i użytkową.

Lokal mieszkalny – wydzielony w obrębie budynku wielomieszkaniowego zespół pomieszczeń przeznaczonych na cele mieszkalne.

Definicja budynku wg Uniqa

Uniqa na wstępie podaje własną definicję budynku, która brzmi:

obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach oraz stałe elementy.

OWU ubezpieczeń mieszkaniowych Uniqa

Następnie dzieli definicję budynku na:

  • budynek mieszkalny – budynek przeznaczony dla celów mieszkalnych,
  • budynek niemieszkalny – budynek przeznaczony dla celów innych niż mieszkalne (w tym garaż wolnostojący), który nie jest jednak wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej;

Dom jednorodzinny – budynek mieszkalny jednorodzinny, tj. budynek w zabudowie pojedynczej (wolnostojącej), bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną
całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni nie przekraczającej 50% powierzchni całkowitej budynku.

Dom letniskowy – znajdujący się na działce rekreacyjnej budynek trwale związany z gruntem w układzie wolnostojącym, przeznaczony na cele rekreacyjne i mieszkalne, zamieszkiwany czasowo.

Mieszkanie – znajdujące się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wyodrębnione pomieszczenie lub pomieszczenia służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych;

Definicja budynku wg PKO Ubezpieczenia

Muszę przyznać prywatnie, że definicje banku PKO podobają mi sięchyba najbardziej.

Budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach.

Dom mieszkalny – oddany do użytkowania budynek mieszkalny jednorodzinny lub wielorodzinny, w którym wydzielone samodzielne lokale nie są przedmiotem odrębnej własności ani nie są przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

Nieruchomość – dom mieszkalny lub lokal mieszkalny stanowiący przedmiot ubezpieczenia, w zakresie wynikającym z OWU albo nieruchomość budynkowa wewnątrz której znajdują się
ubezpieczone ruchomości domowe lub wskazana jako miejsce ubezpieczenia w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym lub w ubezpieczeniu assistance;

Firma PKO Ubezpieczenia rozróżnia budynek jednorodzinny od wielorodzinnego i tak:

  • budynek jednorodzinny – budynek mieszkalny wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym wydzielono nie więcej niż dwa samodzielne lokale mieszkalne albo jeden samodzielny lokal mieszkalny i lokal użytkowy o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku, przy czym lokale nie są one przedmiotem odrębnej własności ani nie są przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
  • budynek wielorodzinny – budynek mieszkalny niebędący budynkiem jednorodzinnym, w którym wyodrębnione są więcej niż dwa samodzielne lokale albo więcej dwa samodzielne lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe, o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku, przy czym nie są one przedmiotem odrębnej własności nieruchomości ani nie są przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

Lokal mieszkalny – wyodrębnione w budynku mieszkalnym pomieszczenie lub zespół pomieszczeń wraz ze stałymi elementami, w stadium użytkowania, służące do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, do którego ubezpieczonemu przysługuje prawo odrębnej własności lokalu albo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, za lokal mieszkalny uznaje się również lokal, w którym do celów prowadzenia działalności gospodarczej przeznaczono nie więcej niż 30% powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego;

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *