Obiekt małej architektury to termin używany w ubezpieczeniach nieruchomości, który odnosi się do niewielkich budynków lub struktur znajdujących się na terenie posesji. Są to zazwyczaj elementy takie jak altany ogrodowe, garaże, wiaty, ogrodzenia, baseny, studnie czy też budynki gospodarcze.

W przypadku ubezpieczeń nieruchomości, obiekt małej architektury może zostać włączony do polisy jako element nieruchomości, który jest chroniony przez ubezpieczenie. W przypadku szkody, np. w wyniku pożaru, kradzieży lub zniszczenia przez siły natury, ubezpieczenie pokryje koszty naprawy lub odbudowy obiektu małej architektury.

Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie obiekty małej architektury są automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową i że konieczne jest dokładne sprawdzenie warunków polisy, aby upewnić się, że dany obiekt jest objęty ochroną ubezpieczeniową.

Co zalicza się do obiektów małej architektury?

Do obiektów małej architektury, które mogą być objęte ochroną ubezpieczeniową, zaliczają się przede wszystkim:

 • altany ogrodowe,
 • garaże wolnostojące,
 • wiaty,
 • ogrodzenia,
 • baseny,
 • studnie,
 • szklarnie,
 • murowane grille,
 • pergole,
 • drewutnie,
 • budynki gospodarcze,
 • kurniki,
 • obory,
 • chlewnie,
 • suszarnie,
 • szalety,
 • przystanki autobusowe,
 • ławki, kosze na śmieci, itp.

Warto jednak pamiętać, że różne ubezpieczyciele mogą mieć nieco inny zakres obiektów małej architektury, które są objęte ochroną ubezpieczeniową, a także różne wyłączenia i ograniczenia ubezpieczenia. Dlatego przed wykupieniem polisy warto dokładnie zapoznać się z jej warunkami i w razie wątpliwości zwrócić się do agenta ubezpieczeniowego.

W jaki sposób działa ubezpieczenie małej architektury?

Ubezpieczenie małej architektury działa na zasadzie standardowego ubezpieczenia nieruchomości. Osoba ubezpieczająca wpłaca składki ubezpieczeniowe, a w zamian ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy lub odbudowy obiektów małej architektury w przypadku wystąpienia szkody objętej ochroną ubezpieczeniową.

W ramach ubezpieczenia małej architektury, ubezpieczyciel może pokrywać szkody wynikające z różnych przyczyn, takich jak pożar, zalanie, kradzież, wandalizm czy zniszczenie w wyniku uderzenia pioruna. W przypadku wystąpienia szkody, poszkodowany powinien zgłosić ją ubezpieczycielowi w ciągu określonego w polisie czasu. Następnie ubezpieczyciel wyśle do poszkodowanego rzeczoznawcę, który dokona oględzin i oszacuje wartość szkody. Po dokonaniu tego postępowania, ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanemu odszkodowanie w wysokości określonej w polisie.

Warto jednak pamiętać, że ubezpieczenia małej architektury mogą zawierać różne wyłączenia i ograniczenia, dlatego przed wykupieniem polisy warto dokładnie zapoznać się z jej warunkami i upewnić się, które szkody są objęte ochroną, a które nie.

Ile kosztuje ubezpieczenie małej architektury?

Koszt ubezpieczenia małej architektury może być uzależniony od wielu czynników, takich jak rodzaj i wartość obiektów małej architektury, położenie nieruchomości, zakres ochrony oraz historia szkód w danym regionie.

Koszt ubezpieczenia małej architektury może być ustalony w formie stałej składki ubezpieczeniowej, która jest pobierana zwykle rocznie lub w formie jednorazowej składki, którą ubezpieczyciel pobiera jednorazowo przy wykupieniu polisy.

Ceny polis ubezpieczenia małej architektury mogą się różnić w zależności od konkretnej oferty ubezpieczyciela. W Polsce ceny polis ubezpieczenia małej architektury zaczynają się od około kilkudziesięciu złotych rocznie, a kończą na kilkuset złotych lub więcej, w zależności od zakresu ochrony.

Warto jednak pamiętać, że koszt ubezpieczenia małej architektury nie powinien być jedynym czynnikiem brany pod uwagę przy wyborze ubezpieczenia. Przed podjęciem decyzji o wykupieniu polisy, warto dokładnie zapoznać się z jej warunkami i upewnić się, że polisa oferuje odpowiedni zakres ochrony dla naszych potrzeb.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *