Rzecznik Finansowy (dawniej Rzecznik Ubezpieczonych) to niezależny organ powołany do pomocy konsumentom w rozwiązywaniu sporów z instytucjami finansowymi. Rzecznik Finansowy działa na podstawie ustawy o Rzeczniku Finansowym z dnia 5 sierpnia 2015 r.

Głównym zadaniem Rzecznika Finansowego jest udzielanie pomocy konsumentom w sporach z bankami, firmami ubezpieczeniowymi, towarzystwami funduszy inwestycyjnych oraz innymi instytucjami finansowymi. Rzecznik Finansowy działa bezstronnie i niezależnie wobec instytucji finansowych i konsumentów.

Rzecznik Finansowy ma uprawnienia do przeprowadzania postępowań mediacyjnych i rozstrzygania sporów między konsumentami a instytucjami finansowymi. Decyzje Rzecznika Finansowego są dla instytucji finansowych wiążące, natomiast dla konsumentów mają charakter rekomendacyjny.

Rzecznik Finansowy jest wybierany przez Sejm na 5-letnią kadencję spośród kandydatów rekomendowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Jak złożyć skargę na ubezpieczyciela do Rzecznika Finansowego?

Aby złożyć skargę na ubezpieczyciela do Rzecznika Finansowego, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Skontaktuj się z ubezpieczycielem i próbuj rozwiązać problem w sposób pokojowy. W tym celu warto napisać do ubezpieczyciela listem poleconym lub złożyć reklamację za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej ubezpieczyciela.
 2. Jeśli nie udało się osiągnąć porozumienia z ubezpieczycielem, można złożyć skargę do Rzecznika Finansowego. Skargę można złożyć pisemnie lub elektronicznie, za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Rzecznika Finansowego.
 3. W skardze należy opisać dokładnie problem oraz przedstawić dowody potwierdzające zgłaszane nieprawidłowości.
 4. Należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających zgłaszane nieprawidłowości, takie jak polisa ubezpieczeniowa, umowy, korespondencja z ubezpieczycielem itp.
 5. Skargę należy podpisać i wysłać na adres Rzecznika Finansowego lub złożyć elektronicznie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej.
 6. Po otrzymaniu skargi Rzecznik Finansowy przeprowadzi postępowanie, w trakcie którego zbierze niezbędne informacje i wyda rekomendację dotyczącą rozwiązania problemu.
 7. Rekomendacje Rzecznika Finansowego nie są wiążące, ale instytucje finansowe zwykle respektują jego decyzje, co może skutkować szybszym i bardziej korzystnym dla konsumenta rozwiązaniem problemu.

Należy pamiętać, że skargę do Rzecznika Finansowego można złożyć jedynie wtedy, gdy nie udało się osiągnąć porozumienia z ubezpieczycielem lub w przypadku braku odpowiedzi na reklamację w ciągu 30 dni.

Ile kosztuje rzecznik finansowy?

Skorzystanie z usług Rzecznika Finansowego jest bezpłatne dla konsumentów, którzy zgłaszają swoje problemy z instytucjami finansowymi. Rzecznik Finansowy jest finansowany ze środków instytucji finansowych, które są zobowiązane do wpłacania rocznej składki na rzecz Rzecznika Finansowego. Oznacza to, że koszty działania Rzecznika Finansowego ponoszą instytucje finansowe, a nie klienci korzystający z jego usług. Dzięki temu Rzecznik Finansowy może działać niezależnie i bezstronnie w rozwiązywaniu sporów między konsumentami a instytucjami finansowymi.

W jakich sytuacjach możemy zwrócić się o pomoc do Rzecznika Finansowego?

Rzecznik Finansowy jest instytucją, która działa na rzecz ochrony praw konsumentów w dziedzinie finansowej. Możemy zwrócić się do Rzecznika Finansowego w przypadku wystąpienia różnych problemów związanych z produktami i usługami finansowymi, takimi jak:

 1. Spory z ubezpieczycielami dotyczące ubezpieczeń na życie, zdrowotne, samochodowe itp.
 2. Spory z bankami dotyczące kredytów hipotecznych, kart kredytowych, rachunków bankowych itp.
 3. Spory z firmami pożyczkowymi dotyczące pożyczek, chwilówek, kredytów gotówkowych itp.
 4. Spory z domami maklerskimi dotyczące transakcji na rynku kapitałowym, np. sprzedaży akcji, obligacji itp.
 5. Spory z funduszami inwestycyjnymi dotyczące inwestycji w fundusze, zarządzania aktywami itp.
 6. Spory z firmami leasingowymi dotyczące umów leasingowych na samochody, maszyny, sprzęt itp.
 7. Spory z firmami ubezpieczeniowymi dotyczące OC i AC, a także innych polis ubezpieczeniowych, np. turystycznych, mieszkań itp.
 8. Spory z instytucjami płatniczymi dotyczące płatności elektronicznych, przelewów itp.
 9. Spory z firmami doradczymi i pośrednikami finansowymi dotyczące nieuczciwych praktyk, niewłaściwego doradztwa itp.
 10. Inne problemy związane z usługami i produktami finansowymi, które nie zostały rozwiązane w sposób satysfakcjonujący dla konsumenta.

W przypadku wątpliwości co do możliwości zwrócenia się do Rzecznika Finansowego w konkretnym przypadku, warto skontaktować się z biurem Rzecznika Finansowego i uzyskać poradę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *