Klauzula ubezpieczeniowa to dodatkowa umowa, którą zawiera się pomiędzy ubezpieczycielem a ubezpieczonym w celu rozszerzenia lub zmiany zakresu ochrony ubezpieczeniowej w istniejącej polisie ubezpieczeniowej.

Klauzule ubezpieczeniowe umożliwiają doprecyzowanie szczegółów ubezpieczenia, jak również określenie dodatkowych ryzyk i szkód, które są objęte ochroną ubezpieczeniową. Mogą one dotyczyć różnych rodzajów ubezpieczeń, takich jak ubezpieczenia na życie, zdrowotne, mieszkania, samochodu czy też innych mienia.

Przykładowe klauzule ubezpieczeniowe, które często dodaje się do polis ubezpieczeniowych to m.in. klauzula ochrony przed klęskami żywiołowymi, klauzula ochrony od kradzieży, klauzula ochrony przed utratą pracy czy też klauzula odpowiedzialności cywilnej.

Warto zaznaczyć, że zawarcie klauzuli ubezpieczeniowej zależy od umowy ubezpieczenia i może podlegać dodatkowej opłacie.

Jakie są najczęściej spotykane klauzule ubezpieczeniowe na rynku?

Najczęściej spotykane klauzule ubezpieczeniowe na rynku będą zależne od rodzaju ubezpieczenia. Poniżej przedstawiam kilka przykładów popularnych klauzul dla różnych rodzajów ubezpieczeń:

 1. Ubezpieczenia mieszkań i domów:
 • Klauzula przeciwpowodziowa – rozszerzająca ochronę ubezpieczeniową na szkody spowodowane zalaniem nieruchomości przez wodę.
 • Klauzula ochrony przed kradzieżą – zwiększająca ochronę ubezpieczeniową przed kradzieżą mienia z nieruchomości.
 1. Ubezpieczenia samochodów:
 • Klauzula assistance – zapewniająca pomoc drogową w przypadku awarii lub kolizji.
 • Klauzula AC – rozszerzająca zakres ubezpieczenia na szkody powstałe w wyniku zderzenia z innym pojazdem lub przedmiotem oraz w wyniku wywrócenia się pojazdu.
 1. Ubezpieczenia zdrowotne:
 • Klauzula ochrony przed chorobami krytycznymi – zapewniająca ochronę ubezpieczeniową na wypadek zachorowania na jedną z określonych chorób.
 • Klauzula refundacyjna – umożliwiająca zwrot kosztów leczenia, w przypadku gdy ubezpieczony korzysta z usług medycznych poza siecią medyczną ubezpieczyciela.
 1. Ubezpieczenia na życie:
 • Klauzula ochrony przed chorobami krytycznymi – podobnie jak w ubezpieczeniach zdrowotnych, zapewniająca ochronę ubezpieczeniową na wypadek zachorowania na jedną z określonych chorób.
 • Klauzula dodatkowej ochrony na wypadek wypadku – zapewniająca dodatkowe odszkodowanie w przypadku śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku.

Warto zaznaczyć, że w zależności od potrzeb ubezpieczonych, ubezpieczyciele oferują różnorodne klauzule ubezpieczeniowe, które pozwalają na dostosowanie ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klientów.

Co obejmują klauzule ubezpieczeniowe?

Klauzule ubezpieczeniowe obejmują dodatkowe warunki i ustalenia, które zmieniają lub rozszerzają zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach istniejącej polisy ubezpieczeniowej. Mogą one obejmować różne aspekty ubezpieczenia, w zależności od rodzaju i celu ubezpieczenia.

Oto kilka przykładów elementów, które mogą być objęte klauzulami ubezpieczeniowymi:

 • Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej na dodatkowe szkody lub ryzyka, które nie są standardowo objęte ubezpieczeniem. Na przykład, klauzula przeciwpowodziowa w ubezpieczeniu nieruchomości lub klauzula ochrony przed chorobami krytycznymi w ubezpieczeniu na życie.
 • Zmiana wysokości składki ubezpieczeniowej w zależności od dodatkowego ryzyka lub objętej dodatkowej ochrony.
 • Ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w pewnych sytuacjach lub warunkach, które mogą wpłynąć na zakres ochrony ubezpieczeniowej.
 • Wyznaczanie konkretnych procedur i warunków związanych z procesem zgłaszania i rozpatrywania szkód objętych klauzulami.

Warto zaznaczyć, że klauzule ubezpieczeniowe są dobrowolnymi umowami, które ubezpieczony może lub nie może zawrzeć z ubezpieczycielem, w zależności od swoich potrzeb i preferencji.

Jakie są rodzaje ubezpieczeń osobowych?

Ubezpieczenia osobowe to rodzaj ubezpieczeń, które zapewniają ochronę ubezpieczonej osobie lub jej najbliższym w przypadku różnych zdarzeń losowych, takich jak choroba, wypadek, śmierć czy utrata pracy. Poniżej przedstawiam kilka przykładów rodzajów ubezpieczeń osobowych:

 1. Ubezpieczenia zdrowotne – zapewniające ochronę w przypadku choroby, wypadku czy potrzeby leczenia. Mogą obejmować takie koszty jak wizyty lekarskie, badania diagnostyczne, hospitalizację, leki czy rehabilitację.
 2. Ubezpieczenia na życie – zapewniające ochronę finansową w przypadku śmierci ubezpieczonej osoby. Mogą obejmować wypłatę odszkodowania rodzinie lub wyznaczonej osobie po śmierci ubezpieczonego.
 3. Ubezpieczenia komunikacyjne – zapewniające ochronę w przypadku wypadku komunikacyjnego, takie jak AC (Auto-Casco) czy OC (Odpowiedzialność Cywilna).
 4. Ubezpieczenia mieszkań i domów – zapewniające ochronę przed różnego rodzaju szkodami wynikającymi z nieszczęśliwych zdarzeń, takich jak pożar, zalanie, kradzież czy dewastacja.
 5. Ubezpieczenia na wypadek utraty pracy – zapewniające ochronę finansową w przypadku utraty pracy ubezpieczonej osoby.
 6. Ubezpieczenia podróżne – zapewniające ochronę w przypadku różnych zdarzeń losowych, takich jak choroba, wypadek czy utrata bagażu, podczas podróży krajowych lub zagranicznych.
 7. Ubezpieczenia sportowe – zapewniające ochronę w przypadku kontuzji lub wypadku podczas uprawiania sportu, takie jak ubezpieczenie narciarskie czy ubezpieczenie na wypadek uprawiania sportów ekstremalnych.

Warto zaznaczyć, że istnieje wiele innych rodzajów ubezpieczeń osobowych, a rodzaj ubezpieczenia, które jest najlepsze dla danej osoby, będzie zależeć od jej indywidualnych potrzeb i okoliczności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *