OC graniczne

OC graniczne to poziom ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej) dla posiadaczy pojazdów, który jest wymagany prawnie w wielu krajach. Określa on maksymalną sumę, jaką ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanym w przypadku wypadku lub kolizji, którą to kwotę określa się jako „suma gwarancyjna”. Jeśli szkoda przekroczy wartość ubezpieczenia OC granicznego, poszkodowany może dochodzić reszty należności na drodze sądowej lub…

Agent ubezpieczeniowy

Agent ubezpieczeniowy to osoba zatrudniona przez firmę ubezpieczeniową lub pracująca jako niezależny pośrednik ubezpieczeniowy, która zajmuje się sprzedażą polis ubezpieczeniowych klientom. Agent ubezpieczeniowy jest zwykle szkolony w zakresie różnych produktów ubezpieczeniowych i może pomóc klientowi w wyborze odpowiedniego ubezpieczenia na podstawie ich indywidualnych potrzeb i sytuacji życiowej. Do zadań agenta ubezpieczeniowego należy również zbieranie i…