Zakres ochrony ubezpieczeniowej to określenie, które opisuje, jakie ryzyka są objęte ubezpieczeniem oraz jakie świadczenia będą wypłacone w razie wystąpienia tych ryzyk. Innymi słowy, to w jakim zakresie ubezpieczyciel jest zobowiązany do ochrony ubezpieczonego w razie wystąpienia zdarzenia objętego polisą ubezpieczeniową.

Czego dotyczy zakres ochrony ubezpieczeniowej w przypadku OC?

Zakres ochrony ubezpieczeniowej w przypadku ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej) dotyczy odpowiedzialności ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem pojazdu. Oznacza to, że w przypadku gdy ubezpieczony jest sprawcą wypadku drogowego i powoduje szkodę innej osoby, ubezpieczyciel wypłaci świadczenie zgodnie z zakresem ochrony ubezpieczeniowej w umowie OC.

Zakres obowiązkowego OC pojazdów mechanicznych określa Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zakres OC jest taki sam dla wszystkich.

Jak wygląda zakres ochrony autocasco?

Zakres ochrony ubezpieczenia autocasco (AC) jest szerszy niż w przypadku ubezpieczenia OC i dotyczy szkód wyrządzonych samemu pojazdowi ubezpieczonego, niezależnie od tego, czy jest on sprawcą wypadku, czy nie.

Może on obejmować m.in. szkody powstałe w wyniku kolizji, uszkodzenia mechanicznego, zdarzeń losowych (np. powodzi, pożaru), kradzieży pojazdu.

Autocasco to ubezpieczenie dobrowolne, a więc firma ubezpieczeniowa ma prawo kształtować jego warunki. Przeważnie możesz dostosować zakres ubezpieczenia AC do swoich potrzeb i opcje, jakie masz do wyboru, to:

Za dopłatą możesz też mieć naprawę w ASO.

Do pakietów AC firmy ubezpieczeniowe często proponują ryzyka dodatkowe, jak ubezpieczenie assistance, NNW, ubezpieczenie szyb czy ubezpieczenie opon. Warto z nich skorzystać, bo przeważnie kosztują grosze.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej to sytuacje, w których ubezpieczyciel nie jest zobowiązany do wypłacenia świadczenia. Mogą one być określone w umowie ubezpieczeniowej i obejmować np.:

 • działanie ubezpieczonego w warunkach rażącego niedbalstwa,
 • szkody powstałe w wyniku działań wojennych,
 • szkody powstałe w wyniku umyślnego działania ubezpieczonego,
 • szkody powstałe w wyniku używania pojazdu do celów innych niż określone w umowie ubezpieczeniowej,
 • szkody powstałe w wyniku jazdy pojazdem bez ważnego prawa jazdy lub bez ważnego przeglądu technicznego,
 • szkody powstałe w wyniku jazdy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Konkretne ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej zależą od rodzaju ubezpieczenia i są określone w umowie ubezpieczeniowej. Warto je dokładnie przeczytać i zrozumieć przed podpisaniem umowy.

Co może być przedmiotem ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczenia może być wiele różnych rzeczy, w zależności od rodzaju ubezpieczenia. Najczęściej ubezpieczane są:

 1. Pojazdy: samochody, motocykle, skutery, autobusy, ciężarówki itp.
 2. Budynki i mieszkania: możliwe jest ubezpieczenie domu, mieszkania, magazynu itp.
 3. Mienie ruchome: meble, sprzęt RTV/AGD, komputery, ubrania itp.
 4. Osoby: ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 5. Firma: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie maszyn, ubezpieczenie mienia.
 6. Turystyka: ubezpieczenie podróżne, ubezpieczenie sprzętu sportowego, ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu itp.
 7. Rolnictwo: ubezpieczenie upraw, zwierząt gospodarskich, maszyn rolniczych itp.

Każdy rodzaj ubezpieczenia jest inny i ma inny zakres ochrony, dlatego ważne jest dokładne zapoznanie się z umową ubezpieczeniową przed jej podpisaniem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *