Zakres terytorialny ubezpieczenia to obszar, na terenie którego ubezpieczenie jest ważne i chroni ubezpieczonego. Zakres terytorialny ubezpieczenia jest określany w umowie ubezpieczenia i może być różny dla różnych rodzajów ubezpieczeń.

W przypadku ubezpieczenia OC (obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej), zakres terytorialny jest zazwyczaj ograniczony do granic danego kraju. To znaczy, że ubezpieczenie chroni ubezpieczonego tylko na terenie kraju, w którym zostało zawarte.

Inny rodzaj ubezpieczenia, taki jak ubezpieczenie turystyczne, może mieć szerszy zakres terytorialny, chroniąc ubezpieczonego w wielu krajach na świecie. W przypadku takiego ubezpieczenia zakres terytorialny jest zazwyczaj określony w umowie i może obejmować cały świat lub tylko wybrane kraje.

Warto zwrócić uwagę na zakres terytorialny ubezpieczenia, aby mieć pewność, że ubezpieczenie będzie ważne i chronić nas w odpowiednim zakresie.

Jaki zakres terytorialny ma ubezpieczenie OC?  

Zakres terytorialny ubezpieczenia OC (obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej) jest ograniczony do granic danego kraju, w którym zostało zawarte. Oznacza to, że ubezpieczenie chroni ubezpieczonego tylko na terenie kraju, w którym zostało zawarte. W praktyce to oznacza, że jeśli np. ubezpieczenie OC zostało zawarte w Polsce, to będzie ono ważne tylko na terenie Polski i nie będzie chronić ubezpieczonego w innych krajach.

Warto zwrócić uwagę na zakres terytorialny ubezpieczenia, aby mieć pewność, że ubezpieczenie będzie ważne i chronić nas w odpowiednim zakresie. W przypadku częstych wyjazdów za granicę, można rozważyć wykupienie dodatkowego ubezpieczenia, które będzie obowiązywać na terenie wielu krajów.

Gdzie działa ochrona AC?

Ochrona AC (Assistance Claims) działa na terenie określonym w umowie ubezpieczenia. Zakres terytorialny może być różny dla różnych rodzajów ubezpieczeń AC i zależy od wybranej przez ubezpieczonego oferty. Może to być np. kraj, w którym zostało zawarte ubezpieczenie, lub szerszy zakres, np. cała Europa. Ważne jest, aby przed zawarciem umowy ubezpieczenia dokładnie zapoznać się z jej zakresem terytorialnym i upewnić się, że jest on odpowiedni dla naszych potrzeb.

Jaki jest zakres terytorialny w produkcie NNW?

Zakres terytorialny w produkcie NNW (ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków) zależy od wybranej przez ubezpieczonego oferty. Może to być np. kraj, w którym zostało zawarte ubezpieczenie, lub szerszy zakres, np. cała Europa. Niektóre oferty NNW mogą mieć dodatkowe wykluczenia, np. dotyczące uprawiania sportów ekstremalnych, więc ważne jest, aby przed zawarciem umowy ubezpieczenia dokładnie zapoznać się z jej zakresem i warunkami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *