Bonus Malus (BM) to system naliczania składki ubezpieczeniowej w zależności od historii szkód ubezpieczeniowych. System ten jest stosowany w wielu rodzajach ubezpieczeń, w tym w ubezpieczeniach komunikacyjnych (np. OC, AC).

W ramach systemu BM, kierowcy, którzy nie zgłosili żadnych szkód ubezpieczeniowych w okresie ubezpieczenia, otrzymują zniżki (tzw. bonus) na kolejny okres ubezpieczenia. Natomiast kierowcy, którzy zgłosili szkodę ubezpieczeniową, muszą zapłacić wyższą składkę (tzw. malus) w następnym okresie ubezpieczenia. Im więcej szkód zgłosił kierowca, tym wyższa składka będzie naliczana.

System BM ma na celu zachęcenie kierowców do bezpiecznej jazdy i zmniejszenie liczby szkód ubezpieczeniowych. Dzięki temu, osoby, które jeżdżą ostrożnie i bezpiecznie, są nagradzane niższymi składkami ubezpieczeniowymi, co pozytywnie wpływa na ich budżet domowy.

Zasady stosowania Bonus Malus

Zasady stosowania systemu Bonus Malus (BM) mogą się nieco różnić w zależności od danego ubezpieczyciela oraz kraju, w którym ubezpieczenie jest zawierane. Poniżej przedstawiam ogólne zasady stosowania BM w ubezpieczeniach komunikacyjnych:

  • W przypadku braku szkód ubezpieczeniowych w okresie ubezpieczenia, kierowca otrzymuje zniżkę na kolejny okres ubezpieczenia. Zniżki te są zazwyczaj naliczane procentowo i zwiększają się wraz z każdym kolejnym rokiem bezszkodowym. Na przykład, jeśli kierowca przez jeden rok nie zgłosił żadnej szkody, może otrzymać zniżkę w wysokości 10% na następny okres ubezpieczenia. Jeśli przez dwa lata nie zgłaszał szkód, zniżka może wynosić już 20%, a przez trzy lata – 30% itd.
  • W przypadku zgłoszenia szkody ubezpieczeniowej, kierowca może stracić część lub całą zniżkę, którą uzyskał wcześniej. W zależności od kraju i ubezpieczyciela, wysokość utraty zniżki może być różna. Może też zależeć od rodzaju szkody, jej wartości i winy kierowcy. Na przykład, jeśli kierowca miał zniżkę 40%, a zgłosił szkodę, to w następnym okresie ubezpieczenia może stracić część lub całą zniżkę i mieć już tylko 20% lub 0%.
  • Jeśli kierowca zgłosił szkodę ubezpieczeniową, ale nie był winny wypadku (np. wypadku spowodowanego przez innego kierowcę), to zwykle nie traci zniżki. W niektórych przypadkach, kierowca może nawet otrzymać dodatkową zniżkę za bezwypadkową jazdę.
  • Jeśli kierowca zmienia ubezpieczyciela, to zazwyczaj może zabrać ze sobą zniżkę, którą uzyskał w poprzednim ubezpieczeniu. Jednak wysokość zniżki może być wówczas weryfikowana i potencjalnie zmniejszona przez nowego ubezpieczyciela.
  • W niektórych krajach, system BM może obejmować również tzw. taryfikatory, czyli listę czynników wpływających na wysokość składki ubezpieczeniowej. Czynniki te mogą być związane z wiekiem, stażem jazdy, modelem i rocznikiem samochodu, miejscem zamieszkania itp.

Ile traci się zniżki po kolizji?

Ile traci się zniżki po kolizji zależy od kilku czynników, takich jak kraju, ubezpieczyciela oraz indywidualnych warunków polisy ubezpieczeniowej. Zazwyczaj po kolizji kierowcy tracą część lub całą zniżkę, którą uzyskali w wyniku bezszkodowej jazdy w poprzednich okresach ubezpieczeniowych.

Wysokość utraty zniżki zależy od stopnia winy kierowcy w kolizji oraz od tego, czy poszkodowany w kolizji zgłosił roszczenie do ubezpieczyciela. Jeśli kierowca był winny kolizji i poszkodowany zgłosił roszczenie do ubezpieczyciela, to zazwyczaj traci część lub całą zniżkę. Wysokość utraty zniżki zwykle zależy od wysokości szkody, która została wypłacona poszkodowanemu.

W niektórych krajach istnieją również tzw. systemy karne, które mogą wpłynąć na wysokość utraty zniżki po kolizji. Na przykład, jeśli kierowca miał już jedną szkodę w poprzednim okresie ubezpieczenia i w kolejnym okresie zgłosił kolejną szkodę, to utrata zniżki może być większa niż w przypadku pierwszej szkody.

W każdym przypadku, warto dokładnie przeczytać warunki polisy ubezpieczeniowej i zwrócić uwagę na zasady stosowania systemu Bonus Malus przez ubezpieczyciela.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *