Autocasco, znany również jako AC lub AC/OC (Ang. Auto Collision / Own Collision), to dodatkowe ubezpieczenie samochodu, które chroni właściciela pojazdu w przypadku szkód, które nie są spowodowane przez innych kierowców, takich jak kolizje, wypadki czy kradzieże.

Autocasco jest dobrowolnym ubezpieczeniem, które można wykupić obok obowiązkowego ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej). W przypadku szkody, która jest objęta polisą autocasco, ubezpieczyciel pokrywa koszty naprawy lub wypłaca wartość rynkową pojazdu, jeśli jest to konieczne.

Warto zaznaczyć, że autocasco może mieć różne zakresy, w zależności od wybranej polisy, i może obejmować dodatkowe usługi, takie jak holowanie, zastępczy pojazd czy ochronę bagażu. Koszty autocasco zależą od wielu czynników, takich jak marka i model samochodu, wiek kierowcy, jego doświadczenie, miejsce zamieszkania czy historia szkód.

Co obejmuje ubezpieczenie AC samochodu?

Ubezpieczenie autocasco (AC) samochodu obejmuje odszkodowanie w przypadku szkód wyrządzonych samochodowi właściciela w wyniku zdarzeń losowych, takich jak kolizje, wypadki drogowe, kradzieże, pożary, zalania, czy zderzenia z dziką zwierzyną.

Zakres ubezpieczenia AC może się różnić w zależności od oferty i ubezpieczyciela, jednak zazwyczaj obejmuje:

  1. Szkody powstałe w wyniku zdarzeń drogowych, takie jak kolizje, stłuczki, uderzenia, wywrócenia, czy zderzenia z innymi pojazdami.
  2. Szkody powstałe w wyniku kradzieży, rozboju lub uszkodzenia pojazdu w wyniku próby kradzieży.
  3. Szkody wynikające z działania sił przyrody, takie jak pożary, powodzie, uderzenia piorunów, czy gradobicie.
  4. Szkody powstałe na skutek uszkodzeń mechanicznych lub awarii samochodu.
  5. Koszty naprawy samochodu, w tym materiały, robocizna oraz części zamienne.

W zależności od wybranej polisy, ubezpieczenie AC może również obejmować usługi dodatkowe, takie jak holowanie pojazdu, zapewnienie zastępczego samochodu, ochrona bagażu lub ubezpieczenie szyb.

Warto pamiętać, że zakres ubezpieczenia AC może być różny w zależności od oferty i ubezpieczyciela, dlatego warto dokładnie przeanalizować ofertę przed wyborem ubezpieczenia AC.

Ile kosztuje autocasco?

Koszt autocasco jest uzależniony od wielu czynników, takich jak wiek i doświadczenie kierowcy, marka i model samochodu, miejsce zamieszkania, historia szkód oraz zakres ubezpieczenia. Dlatego też nie jest możliwe podanie jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, ile kosztuje autocasco.

Koszt autocasco zależy przede wszystkim od wartości samochodu, ponieważ to od tej wartości zależy kwota odszkodowania w przypadku szkody. Jednak, ubezpieczyciele uwzględniają również wiele innych czynników, które wpływają na koszt polisy. Na przykład, osoba młoda lub niedoświadczona może zapłacić wyższą składkę niż kierowca z długim stażem, ponieważ osoby te są uważane za bardziej ryzykownych kierowców.

Koszt autocasco może być również uzależniony od zakresu ubezpieczenia. Im szerszy zakres ubezpieczenia, tym wyższa składka. Na przykład, jeśli ubezpieczysz samochód tylko od kradzieży, składka będzie niższa niż w przypadku pełnego zakresu autocasco, obejmującego szkody w wyniku wypadków drogowych, zalania, pożaru itp.

W celu uzyskania dokładnej informacji na temat kosztów autocasco, warto skontaktować się z kilkoma ubezpieczycielami i poprosić o wycenę, biorąc pod uwagę indywidualne okoliczności i potrzeby.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *